Epigenetika

Epigenetika je vědní obor studující změny v genové expresi, které nebyly způsobeny změnou nukleotidové sekvence DNA – nedochází ke změnám pořadí „písmen genetického kódu“,