Epigenetika

Epigenetika je vědní obor studující změny v genové expresi, které nebyly způsobeny změnou nukleotidové sekvence DNA – nedochází ke změnám pořadí „písmen genetického kódu“, ale „na povrchu“ molekuly DNA, což má vliv na aktivitu genů (jedná se např. o methylaci DNA nebo modifikaci histonů). Jinak řečeno epigenetika zkoumá vlivy rozhodující o tom, zda bude konkrétní […]