Syndrom zvýšené propustnosti střev (Leaky gut syndrome)

Co je syndrom zvýšené propustnosti střev? Představte si sliznici střeva je jako síť s drobnými otvory, která dovnitř propustí pouze látky o určité velikosti. Otvory slouží ke vstřebávání živin a vody. Pokud je však něco v nepořádku a otvory v síti se zvětší, do těla začnou pronikat látky, které tam nemají co dělat. Naše tělo může na neobyvklé nebo dokonce nebezpečné látky reagovat různě – od […]

Psychobiotika

Psychobiotika je označení pro probiotika (živé mikroorganismy), které mají schopnost produkovat neuroaktivní látky a ovlivňovat funkci mozku. Psychobiotika mohou mít zdravotní přínos pro pacienty s psychiatrickým onemocněním: zmírňují příznaky deprese, úzkosti a syndromu chronické únavy a přispívají ke zlepšení nálady. Střevní mikrobiom komunikuje s lidským mozkem přes osu střevo-mozek (gut-brain axis). Lidské střevo nejen, že […]

Mikrobiom

Mikrobiom je souhrnné označení pro mikrobiální osídlení lidského těla. Jedná se o soubor bakterií, kvasinek, hub, virů a protozoí vyskytující se na lidském těle a v něm. Odhaduje se, že se jedná asi o 100 bilionů organismů, jejichž genetická informace převyšuje tu lidskou asi 150x. Střevní mikrobiom (střevní mikroflóra) je tvořen mikroorganismy sídlícími v lidském […]